dd-rune

Double Damage Rune

Dobler din base damage (høyre klikk skade) i 45 sekunder når den er aktiv. Denne gir ikke ekstra skade på items eller spells, kun base damage.

invis-rune

Invisibility Rune

Du blir usynlig til du bruker en spell  i 45 sekunder. Når den aktiveres blir du usynlig etter 2 sekunder.
Du kan bruke skills før disse 2 sekundene har gått.

illu-rune

Illusion Rune

Lager to illusjoner som er lik deg, tar 200%/300% mer skade enn deg, alt ettersom du er melee eller ranged. Disse to gjør 35% av skaden til din hero’s base damage. Varer i 75 sekunder.

haste-rune

Haste Rune

Gir deg en movement speed (MS) på 550 og gjør deg immun mot slow i 22 sekunder. De fleste heltene har rundt 300 i MS, så denne funker veldig bra på gank eller komme seg bort.

regen-rune

Regeneration Rune

Fyller opp din HP med  inntil 3000 og mana opp til 2010. Stopper om du blir angrepet av en fiende Helt eller Roshan. Stopper ikke mot creeps.

arcane-rune

Arcane Rune

Reduserer mana kost til spells og items med 40%. Reduserer også cooldown på spells med 30%. Varer i 50 sekunder.

bounty-rune

Bounty Rune

Første bounty runes som spawner på 00:00 gir 40 gull til hver spiller på teamet. Deretter spawner bounty rune hvert 2 min.
Bounty runes som spawner etter første gir 60 gull + 4 gull pr minutt på den som plukket den opp. Ekstra gullet øker med 1 gull hvert 15 sekund.

Dota 2 guide for runes og bottle (engelsk)

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

X
Hopp til verktøylinje